BEGREPER

Hepatitt – er latinsk og betyr leverbetennelse

Asymptomatisk – når en sykdom er asymptomatisk så gir den ingen symptomer.

Antistoffer – Når kroppen oppdager at det har kommet inn et fremmed stoff, som f.eks. hepatitt C-virus, produserer immunforsvaret et antistoff i forsvar.

Genotype – er en undertype av hepatitt C-viruset. Det finnes seks genotyper.

HCV RNA – er selve hepatitt C-viruset. Det er dette man ser etter i en HCV RNA-prøve for å finne ut om viruset fortsatt er i kroppen. RNA er virusets DNA, og når man finner HCV RNA i en prøve, så betyr det at det finnes virus i kroppen

HCV RNA-prøve – en blodprøve som ser etter selve hepatitt C-viruset. I stedet for DNA har hepatitt C-viruset noe som kalles RNA, og når man finner det i en prøve, så betyr det at man har hepatitt C-virus i blodet.

Akutt infeksjon – cirka 20 % av de smittede vil klare å bli kvitt viruset av seg selv. Disse sier vi har gjennomgått en “akutt infeksjon”. Når det skjer har immunforsvaret klart å bekjempe hepatitt C-viruset før det gikk over til en kronisk infeksjon.

Kronisk infeksjon – Cirka 80 % av de som får hepatitt C-viruset inn i sin blodbane vil utvikle det vi kaller en “kronisk infeksjon”. Man finner ut om man har en kronisk infeksjon ved å ta en HCV RNA-prøve. De som har en “kronisk infeksjon” er syke og trenger behandling.

Fibroscan – er navnet på en undersøkelsesmetode som brukes til å måle hardhet og stivhet i leveren. Dette gjøres med et apparat som minner om det vi ser brukt til ultralyd. Undersøkelsen blir gjort gjennom at et lite apparat plasseres over leveren. Dette apparatet sender så lydbølger gjennom leveren, som så kan fortelle oss noe om hvor hard og stiv leveren er. Jo hardere og stivere den er, desto mer arrdannelser (fibrose) er det på den.

Hurtigtest – er en enkel prøve for å sjekke hepatittsmitte på stedet. Prøven tas ved at litt spytt legges i prøven, som så forteller hvorvidt den som har avlevert prøven er smittet av hepatitt C eller ikke. Prøven vil bare vise utslag på antistoffer for hepatitt C. Det betyr at hvis du tester positivt på en hurtigprøve, så bør du kontakte legen din for oppfølgende HCV RNA-prøve for å finne ut om du fortsatt har virus i kroppen som gjør deg syk.

Extrahepatiske manifestasjoner – Extrahepatisk betyr “utenfor leveren”. Extrahepatiske manifestasjoner er derfor betegnelsen på de effektene hepatitt C-infeksjonen har på områdene utenfor leveren.

Fibrose – mild arrdannelse på leveren

Cirrhose – er det samme som skrumplever og betyr alvorlig arrdannelse på leveren. Cirrhose kan være dødelig. Når man har cirrhose kan ikke leveren lenger utføre oppgavene sine på en tilfredsstillende måte.

DAA – direktevirkende antiviraler – er en ny og bedre form for behandling mot hepatitt C

Interferon – en form for behandling mot hepatitt C som sjelden benyttes i dag. Interferon var forbundet med til dels svært alvorlige bivirkninger. Inntil ganske nylig var interferon den eneste behandlingen mot hepatitt C som fantes

SVR – SVR står for Sustained virologic response. På norsk betyr det noe sånt som “vedvarende effekt på viruset”. Hvis det seks måneder etter endt behandling ikke lenger er mulig å spore virus i kroppen, sier man at man har oppnådd SVR. I praksis betyr det at man er kurert, selv om viruset i svært sjeldne tilfeller kan komme tilbake igjen.

Metavir score – er en skala bestående av en ”F” og et tall, som forteller noe om graden av arrdannelser på leveren. I den ene enden er F0, som betyr ingen fibrose og i den andre er F4, som betyr full skrumplever. F1 – F3 er gradene av arrdannelser imellom.

BRUKERORGANISASJON
PÅ RUSFELTET I NORGE

Postboks 1099, 4640 SØGNE
Tlf: 41 30 70 39 | post@prolar.no
Org.nr: 991 925 236

Ønsker du å støtte oss i
arbeidet med å eliminere hepatitt C?
Kontonr. 6315 05 07512

Eller VIPPS til nr : xxx

All rights belongs to © proLAR | Dette er et samarbeidsprosjekt mellom proLAR og LARNett Norge

Pin It on Pinterest

Share This