Leverskader

En hepatitt C-infeksjon kan påføre leveren din skade, og jo lenger du går rundt med en ubehandlet infeksjon, desto større er sjansen for at skaden utvikler seg til noe mer alvorlig.

Den vanligste skaden, og den man som regel får først, er at det danner seg arr på leveren.

 Hepatitt C-viruset angriper leveren din. For å forsvare seg mot hepatitt C-infeksjonen, setter immunforsvaret ditt i gang en betennelse for å brenne viruset ut av kroppen. En slik betennelse får leveren til å produsere et protein som kalles kollagen for å reparere skadene, og i kampen mot infeksjonen vil det etter hvert bygge seg opp mer og mer kollagen – og det er dette som til slutt blir arrvev i leveren din.

 Arrdannelse er kroppens naturlige måte å reparere skader på, men under en hepatitt C-infeksjon blir opphopningen av arrvev så stor at den heller fører til skade.

Arrdannelser på leveren deles ofte inn i ulike faser:

Fibrose

En opphopning av arrvev i leveren kalles fibrose, som betyr “mild arrdannelse”. Arrdannelser kan forhindre blodet i å strømme fritt gjennom leveren, og over tid kan det føre til at levercellene dør og at leveren ikke lenger klarer å utføre oppgavene sine.

 Man kan leve et tilnærmet normalt liv med mild fibrose på leveren. Alvorlig blir det først når områdene med arrdannelser begynner å overlappe hverandre, og tar beslag på store deler av leveren.

Fibrose måles best med en fibroscan, som måler leverens hardhet og stivhet.

Dersom du har hepatitt C eller fibrose, spør legen din om hvilken tilstand leveren din er i. Har du fibrose? I så fall, hvor alvorlig er den? Hva kan du gjøre?
Alt dette er spørsmål du bør stille legen din.

Skrumplever

Når arrdannelsen er blitt så omfangsrik at mer eller mindre hele leveren er dekket av arr, kaller man det skrumplever, eller cirrhose.

Som du ser av tabellen ovenfor har arrdannelsen blitt så omfattende at leveren ikke lenger klarer å utføre oppgavene sine på en god måte. Leveren vil ha problemer med å rense kroppen for giftstoffer og ta opp næringsstoffene i maten man spiser.

Når man har skrumplever er arrdannelsen så omfattende og omfangsrik at blodet ikke lenger kan strømme fritt gjennom. Arrene har tettet igjen blodtilførselen, som ikke lenger fungerer.

Leverkreft

Hepatitt C kan gi andre skader enn bare arrdannelser på leveren, som f.eks. leverkreft.

Kreft oppstår når celler muterer og deler seg ukontrollert, og når leveren hele tiden må lage nye celler for å erstatte gamle, øker faren for at en av disse cellene muterer og blir til kreft.

Den vanligste kreftformen som følge av hepatitt C er hepatocellulært karsinom (HCC) og fører til at det danner seg en eller flere svulster i leveren. Disse svulstene kan være både godartede og ondartede, og de kan både spre seg og ikke spre seg.

Ultralyd er en god måte å oppdage svulster i leveren på.

Leversvikt

Når leveren helt har sluttet å fungere fordi den er alvorlig skadet, snakker vi om en leversvikt. Man kan f.eks. ha gul hud og gule øyne (gulsott), væske i bena eller buken, blødninger fra mage eller spiserør eller være forvirret

På dette tidspunktet er man veldig syk, og så syk at den eneste løsningen kan være å vente på en levertransplantasjon.

Kort fortalt:

Hepatitt C angriper leveren. Det begynner med mild arrdannelse, og ender med skrumplever, leverkreft eller leversvikt.
Har du en kronisk hepatitt C-infeksjon bør du ta godt vare på leveren din. Det er viktig med en god dialog med legen for å få nødvendig informasjon om leverhelsen.
Dersom du oppdager og blir behandlet for hepatitt C på et tidlig tidspunkt, før arrdannelsen blir alvorlig, kan de fleste leve ganske normalt med mild fibrose på leveren.

BRUKERORGANISASJON
PÅ RUSFELTET I NORGE

Postboks 1099, 4640 SØGNE
Tlf: 41 30 70 39 | post@prolar.no
Org.nr: 991 925 236

Ønsker du å støtte oss i
arbeidet med å eliminere hepatitt C?
Kontonr. 6315 05 07512

Eller VIPPS til nr : xxx

All rights belongs to © proLAR | Dette er et samarbeidsprosjekt mellom proLAR og LARNett Norge

Pin It on Pinterest

Share This