HVEM KAN FÅ BEHANDLING?

I Norge har alle som er smittet av hepatitt C rett til behandling.

Fra og med 1. februar 2018 ble det vedtatt at alle som får påvist hepatitt C-infeksjon skal ha rett til behandling. Det betyr at det ikke lenger spiller noen rolle hvilken genotype du har eller hvorvidt du får påvist skade på leveren eller ei.

Er du smittet, har du rett til behandling.

(Oppdatert 1.februar 2018)

Hvordan var det før?

Inntil den 1. februar 2018 var det bare de med visse genotyper og de som hadde fått påvist betydelig leverskade som hadde rett til ny, bedre DAA-behandling.
Det var fordi prisene for legemiddelet var svært høye og myndighetene ikke ville ta seg råd til å sikre alle behandling med de beste medisinene.

Heldigvis. etter trykk fra fagfolk og brukerorganisasjoner, med proLAR Nett i spissen, ble reglene endret fra og med 1. februar 2018.  

 

Hvorfor var det slik?

Grunnen til at bare de med visse genotyper fikk behandling, hadde med pris å gjøre. Hvert år er det en anbuds- og forhandlingsrunde mellom helseforetakene og legemiddelprodusentene der de forhandler avtaler bl.a. på pris.

Inntil 1. februar 2018 hadde man bare klart å forhandle frem en god nok pris for medisinen for genotype 1 – de andre var ifølge helseforetakene simpelthen for dyre.

1. Helseforetakene ville ikke betale, og
2. Legemiddelprodusentene opererte med det mange ville kalle uetiske, svært høye priser.

ProLAR Nett kjempet kompromissløst med nebb og klør for at alle skulle få den samme retten til behandling, og den 1. februar fikk vi bevisene for at innsatsen vår hadde båret frukter. Da ble det nemlig  vedtatt en gang for alle at alle som er smittet med hepatitt C skulle få tilgang til den beste behandlingen på markedet, DAA-behandling.  Uavhengig av genotype og grad av skade på leveren har i dag alle rett til den beste behandlingen på markedet.

Nedenfor ser man målesystemet for arrdannelse på leveren. Inntil 1. februar 2018 var det nemlig slik at de med «feil» genotype måtte vente til de hadde pådratt seg «alvorlig nok» skade på leveren før de fikk DAA-behandling, 

(Forklaring: Tallene under fibroscan-scoren er målt i kilopascale. Som dere ser blir da 7 kilopascal det samme som metavir-score F2, som igjen betyr at det har utviklet seg betydelig arrdannelser på leveren.)

BRUKERORGANISASJON
PÅ RUSFELTET I NORGE

Postboks 1099, 4640 SØGNE
Tlf: 41 30 70 39 | post@prolar.no
Org.nr: 991 925 236

Ønsker du å støtte oss i
arbeidet med å eliminere hepatitt C?
Kontonr. 6315 05 07512

Eller VIPPS til nr : xxx

All rights belongs to © proLAR | Dette er et samarbeidsprosjekt mellom proLAR og LARNett Norge

Pin It on Pinterest

Share This