OM OSS

HepC.no ble utviklet av brukerorganisasjonen proLAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR.

Ansatte i organisasjonen har selv erfaring med HCV og har de siste årene gjennomgått kur for sykdommen. De som aktivt har bidratt til å skape denne nettsiden er:

Ronny Bjørnestad

Ronny Bjørnestad

Daglig leder

Mob: 41 30 70 39

Epost: ronny@prolar.no

Historie:

Bakgrunnen for at vi startet opp arbeidet med å samle all relevant informasjon på ett sted var nettopp på grunn av at vi ikke klarte å finne all informasjon samlet ett sted. Det fantes ikke noe lignende i Norge, og vi fikk mange forespørsler fra brukere og pårørende som etterspurte informasjon og kunnskap.

Vår brukerorganisasjon hadde i flere år engasjert seg i problematikken (HCV) og har etter hvert opparbeidet seg solid kompetanse om et svært kompleks «helse-spørsmål» blant våre medlemmer. Majoriteten av rusavhengige har i løpet av sin rus-periode blitt smittet av dette viruset og så mange som 25000 mennesker kan være smittet.

Via våre kurs «fra bruker til bruker» har vi sett hvor lite fokus og oppmerksomhet denne alvorlige og smittsomme sykdommen har fått. Selv myndighet og helsepersonell har neglisjert HCV sin alvorlighet.

«Den stille epidemien» ble sykdommen kalt.

I 2014 kom det nye DAA medikamenter som kurerte viruset på 8-12 uker, hvorpå ca 95% ble virusfrie. En ny æra i medisinsk behandling av HCV.

 

 

Behovet for å opplyse våre medlemmer og andre som noen gang hadde vært i risiko for smitte, – måtte få vite mer om hvordan de kunne gå frem, og vite hva de skulle gjøre. Hvilke prøver som måtte tas, og hva man måtte spørre sin fastlege om.

Dette ble bakgrunnen for vår innsats og vi har nå siden 2013 arbeidet med dette. Det har blitt utarbeidet brosjyrer og annet infomateriale som er spredd rundt omkring i landet. Spesielt ved lav-terskel tiltak og andre utleveringssteder (LAR) har materiale blitt distribuert.

proLAR kjøpte inn egne hurtig testere som ble brukt til de som ikke visste.

«Det er bedre å vite – enn å ikke vite»

proLAR tok kontakt med brukerorganisasjonen LAR Nett Norge og spurte om de ville være med i dette opplysningsarbeidet hvor planen var en ny nettside til vår felles pasientgruppe og andre. Dette ville de selvfølgelig være med på. ProLAR og LNN har derfor samarbeidet om denne nettside.

Logo til proLARNett

Kontakt oss

BRUKERORGANISASJON
PÅ RUSFELTET I NORGE

Postboks 1099, 4640 SØGNE
Tlf: 41 30 70 39 | post@prolar.no
Org.nr: 991 925 236

Ønsker du å støtte oss i
arbeidet med å eliminere hepatitt C?
Kontonr. 6315 05 07512

Eller VIPPS til nr : xxx

All rights belongs to © proLAR | Dette er et samarbeidsprosjekt mellom proLAR og LARNett Norge

Pin It on Pinterest

Share This