GENOTYPE

Hepatitt C består av mange undervarianter, og disse kalles genotyper.

De ulike genotypene, kan man si, er forskjellige varianter av hepatitt C-viruset, hvor alle har små ulikheter i sitt DNA.

I dag opererer man i all hovedsak med 6 genotyper og cirka 30 undertyper.

I Norge i dag har cirka 50% av de smittede genotype 3 og cirka 40% er genotype 1, i tillegg til enkelte tilfeller av genotype 2, 4, 5 og 6.

Genotype er spesielt noe vi tar hensyn til når vi snakker om behandling, hvor de ulike genotypene krever ulike former for behandling.

Globalt dominerer genotype 1.

Hvilken genotype du har, har ingen innvirkning på sykdomsforløpet, og blir interessant først når man skal velge hvilken behandling man skal ha.

Tidligere hadde hvilken genotype man hadde innvirkning i hvorvidt man hadde rett til behandling eller ei.  
Ulike genotyper krever som kjent ulike former for behandling, og grunnet svært høye priser spilte hvilken genotype man hadde, ufrivillig en rolle i hvorvidt man fikk behandling eller ikke.

Heldigvis, fra og med 1. februar 2018 spiller ikke dette lenger noen rolle.  Press fra fagfolk og brukerorganisasjoner, med proLAR Nett i spissen, og fremforhandling av lavere priser har ført til at i Norge i dag har alle rett til behandling.

Kort fortalt:

En genotype er en DNA-variasjon av hepatitt C-viruset. Det finnes seks forskjellige, og de har ingenting å si for selve sykdomsforløpet.

De ulike genotypene krever forskjellige former for behandling.

BRUKERORGANISASJON
PÅ RUSFELTET I NORGE

Postboks 1099, 4640 SØGNE
Tlf: 41 30 70 39 | post@prolar.no
Org.nr: 991 925 236

Ønsker du å støtte oss i
arbeidet med å eliminere hepatitt C?
Kontonr. 6315 05 07512

Eller VIPPS til nr : xxx

All rights belongs to © proLAR | Dette er et samarbeidsprosjekt mellom proLAR og LARNett Norge

Pin It on Pinterest

Share This