UTBREDELSE

Norge

I Norge regner man med at det er et sted mellom 20 og 30.000 mennesker som er smittet av hepatitt C. Av disse igjen er cirka 70-80 % syke og har det vi kaller en kronisk hepatitt C-infeksjon.

De fleste smittede har blitt det gjennom bruk av illegale rusmidler, spesielt med bruk av sprøyte, og det antas at 80 % av alle som injiserer illegale rusmidler på et tidspunkt har vært smittet av hepatitt C.

I tillegg er det en økende trend at det meldes inn flere og flere tilfeller av smitte som har skjedd gjennom tatovering og menn som har hatt sex med menn.

Flere menn enn kvinner er smittet.

Siden registreringen av smittede startet i 1990, er måten registreringen skjer på endret flere ganger. Det er i mange tilfeller derfor vanskelig å trekke bastante konklusjoner.

Det vi vet er blant annet at:

I 2016 ble det registrert 772 nye tilfeller, men hvor mange av disse som er nysmittede, er umulig å si. Det samme gjelder å sikkert si hvordan de ble smittet. For eksempel antas det at mange av de som blir registrert i dag ble smittet gjennom injiserende bruk av illegale rusmidler en gang på 60- eller 70-tallet.

Antallet tilfeller av hepatitt C som meldes hvert år er synkende – med 2264 tilfeller i 2009 og 772 i 2016. Men tallet er fortsatt høyt – og disse tallene forteller ingenting om hvor mange nye som blir smittet hvert år.

Globalt

Det anslås at det på verdensbasis er 180 millioner mennesker som er smittet av hepatitt C, og hvert år smittes det 3-4 millioner nye. Av disse dør det årlig rundt 350.000 av sykdommer knyttet til hepatitt C.

Kort fortalt:
I Norge er det et sted mellom 20 og 30.000 smittede, hvorav de aller fleste har blitt det gjennom injiserende bruk av illegale rusmidler. De fleste av disse – 80 % – har en kronisk infeksjon, mens resten har hatt en akutt infeksjon.
Til tross for relativt gode registreringsrutiner, er det mye vi ikke vet om utbredelsen, annet enn at antallet registrerte er jevnt nedgående.

BRUKERORGANISASJON
PÅ RUSFELTET I NORGE

Postboks 1099, 4640 SØGNE
Tlf: 41 30 70 39 | post@prolar.no
Org.nr: 991 925 236

Ønsker du å støtte oss i
arbeidet med å eliminere hepatitt C?
Kontonr. 6315 05 07512

Eller VIPPS til nr : xxx

All rights belongs to © proLAR | Dette er et samarbeidsprosjekt mellom proLAR og LARNett Norge

Pin It on Pinterest

Share This