HVEM BØR TESTE SEG FOR HEPATITT C?

Siden hepatitt C er en sykdom som sjelden gir symptomer, bør du ikke vente til du kjenner at du er syk før du går og tester deg.

En bedre måte er å se om du tilhører en av risikogruppene.

Tilhører du en av risikogruppene nedenfor eller mistenker at du kan ha blitt smittet på andre måter, bør du teste seg.
Det skal være gratis å teste seg for hepatitt C – bare gi beskjed i skranken at det er derfor du bestiller time, så skal du slippe å betale.

Disse har særlig risiko for å være smittet av hepatitt C:

 • personer som noen gang har injisert stoff med sprøyte
 • fikk blodoverføring i Norge før 1994, da man startet testing av alle blodgivere for hepatitt C
 • har fått blodoverføring i utlandet, utenfor Norden
 • personer som har sniffet kokain
 • HIV positive
 • menn som har sex med menn
 • har hatt ubeskyttet sex med sprøytebruker eller med personer fra områder hvor det er høy forekomst av hepatitt C
 • innvandrere fra land med høy utbredelse av hepatitt C
 • personer som kan ha blitt utsatt for urene sprøyter i helsevesenet
 • pasienter med forhøyede leververdier (ALAT/ASAT)
 • personer som har vært utsatt for sprøytestikk ved uhell
 • pasienter i dialyse
 • har fått tatovering i utlandet, utenfor Norden
 • pasienter som har fått tannbehandling, profesjonell barbering og lignende under uhygieniske forhold, f.eks. i land med dårligere forhold enn det vi er vant til fra Norge eller med høy forekomst av hepatitt C.
 • er født eller oppvokst i områder hvor det er høy forekomst av hepatitt C
Kort fortalt:

Hepatitt C er et svært smittsomt virus, og en hepatitt C-infeksjon gir sjeldent symptomer. Mistenker du at du har vært i kontakt med blod som kan være smittet av hepatitt C bør du teste deg, spesielt hvis du kan krysse av under ett eller flere av punktene nevnt ovenfor.

Bruker du illegale rusmidler bør du teste deg uansett.
Det skal være gratis å teste seg for hepatitt C.

BRUKERORGANISASJON
PÅ RUSFELTET I NORGE

Postboks 1099, 4640 SØGNE
Tlf: 41 30 70 39 | post@prolar.no
Org.nr: 991 925 236

Ønsker du å støtte oss i
arbeidet med å eliminere hepatitt C?
Kontonr. 6315 05 07512

Eller VIPPS til nr : xxx

All rights belongs to © proLAR | Dette er et samarbeidsprosjekt mellom proLAR og LARNett Norge

Pin It on Pinterest

Share This