HEPATITT C OG GRAVIDITET

Hepatitt C og graviditet

Gravide som mistenker at de kan være smittet av hepatitt C bør sjekkes for antistoffer for hepatitt C.

Dersom denne prøven slår ut positivt, bør man videre ta en HCV RNA-prøve for å finne ut om man har en kronisk infeksjon.

Testen bør tas under første svangerskapskontroll.

Dersom du er gravid og kan krysse av for en eller flere av punktene nedenfor, bør du teste deg for hepatitt C

  • Dersom du noen gang har tatt stoff med sprøyter
  • Har mottatt blod eller blodprodukter (f.eks. blodoverføring) før 1992 i Vest-Europa (inkl. Norge), Nord-Amerika, Japan, Ny-Zealand og Australia
  • Har mottatt blod eller blodprodukter i andre enn de nevnte landene uansett tidspunkt
  • Er eller har vært seksualpartner til en person som har tatt stoff med sprøyter eller er smittet av hepatitt C
  • Er innvandrer fra et  land med høy forekomst av hepatitt C
  • Har fått tatovering under hygienisk dårlige forhold
  • Har vært utsatt for hepatitt C gjennom jobben (f.eks. som sykepleier)
  • Er HIV positiv

Se ellers i under ”hvem bør teste seg” for mer informasjon om hvorvidt du bør teste deg for hepatitt C.

Alle gravide som får påvist en akutt eller kronisk hepatitt C-infeksjon bør henvises til spesialist for videre oppfølgning.

Fare for smitte fra mor til barn

Faren for at mor smitter barnet sitt med hepatitt C under fødsel eller svangerskap er beregnet til et sted mellom 4–10 %.
Faren for smitte fra mor til barn gjelder bare dersom mor har en kronisk hepatitt C-infeksjon. Det er ikke vist at HCV RNA-negative mødre står i fare for å smitte sine barn.

Barn som er født av mødre med en kronisk hepatitt C-infeksjon skal testes ved fødsel og etter 15 måneder. Det kan være aktuelt med tidlig behandlingsinnsats.

Det er ikke dokumentert at behandling eller spesielle forholdsregler gjennom svangerskapet eller under fødselen har noen som helst innvirkning på risikoen for smitte. Enten blir barnet smittet, eller så blir det ikke det.

Amming gir ingen økt sjanse for smitte.

Kort fortalt

Alle gravide som er eller mistenker at de kan være smittet av hepatitt C bør teste seg. Det gjelder også de som faller inn under en av gruppene nevnt i listen ovenfor.
Det er 4–10 % sjanse for at en mor med en kronisk hepatitt C-infeksjon smitter barnet sitt under svangerskap og fødsel, men det er ikke dokumentert at det hjelper å ta ulike forholdsregler.
Amming øker ikke sjansen for smitte fra mor til barn.

BRUKERORGANISASJON
PÅ RUSFELTET I NORGE

Postboks 1099, 4640 SØGNE
Tlf: 41 30 70 39 | post@prolar.no
Org.nr: 991 925 236

Ønsker du å støtte oss i
arbeidet med å eliminere hepatitt C?
Kontonr. 6315 05 07512

Eller VIPPS til nr : xxx

All rights belongs to © proLAR | Dette er et samarbeidsprosjekt mellom proLAR og LARNett Norge

Pin It on Pinterest

Share This