ETTER BEHANDLING

Målet med behandlingen

Målet med behandlingen er å gjør deg virusfri. Medisinskfaglig sier man at man ønsker at behandlingen skal ha en varig virkning på viruset, at man skal oppnå SVR – sustained virologic response. Det betyr at viruset har trukket seg tilbake for godt.

Når du er ferdig med behandlingen vil legen ta to blodprøver av deg for å finne hvilken effekt den har hatt. Begge prøvene ser etter mengden av virus i blodet ditt, og målet er at virus ikke er mulig å oppdage.

Den første blodprøven må du ta like etter at du er ferdig behandlet. Hvis denne prøven er negativ og ikke kan påvise virus, vet vi at behandlingen har hatt effekt på viruset.

Så må du finne ut om effekten av behandlingen er varig, og det gjør du ved å avgi nok en blodprøve, men denne gang et halvt år etter endt behandling.

Det er når denne prøven er negativ og ikke kan påvise virus i kroppen at man sier at behandlingen har hatt en varig effekt – at man har oppnådd SVR.

Å oppnå varig effekt på virus – SVR – betyr i praksis at du friskmeldes.

Når du er erklært frisk er antistoffer det eneste sporet etter at du en gang har hatt en hepatitt C-infeksjon.

HUSK: At du har antistoffer betyr ikke at du er immun mot å bli smittet på nytt, selv om det kanskje kan høres sånn ut. Pass på at du ikke blir smittet på nytt etter at du endelig har blitt behandlet frisk og virusfri

Når er man frisk?

Vi som er smittet og blir behandlet er opptatt av å bli friske, og å ha en varig virkning av behandlingen, å oppnå SVR, betyr i praksis at man erklæres frisk og er virus- og smittefri.

At to prøver tatt med et halvt års mellomrom viser at det ikke lenger er virus i kroppen din – en like etter behandlingen er ferdig og en et halvt år etter –  betyr i praksis at du erklæres frisk og regnes som virus- og smittefri.

 At behandlingen har hatt en varig effekt betyr at det ikke lenger er virus i kroppen din som kan skade leveren. Det betyr også at du ikke lenger står i fare for å smitte andre, at leververdiene dine sannsynligvis blir normale igjen og at du vil få en forbedret leverfunksjon.

Behandlingen, og det faktum at du ikke lenger har virus i kroppen, kan i noen tilfeller til en viss grad til og med reversere noen av de skadene leveren har blitt påført.

Snakk med legen din om leverhelsen din. Kan hende er det behov for videre oppfølging. Hvis det på veien frem til behandling ble oppdaget fibrose eller skrumplever, kan det være nødvendig å holde tilsyn med leverhelsen din også etter endt behandling.

Kan viruset komme tilbake igjen?

I svært sjeldne tilfeller (hos mindre enn en prosent) kan viruset komme tilbake igjen etter at man har oppnådd varig virkning på viruset (SVR), men da er det mest sannsynlig tale om en resmitte; at man har blitt smittet på nytt.

Det er viktig å ta godt vare på leveren også etter at man gjennomgått vellykket behandling. Du bør f.eks. være forsiktig med tanke på inntak av alkohol, og ellers ha et sunt kosthold.

 

Kort fortalt:
Hepatitt C forløper i en av to retninger. I cirka 20 % av tilfellene overvinnes den av kroppens immunforsvar og går over av seg selv i løpet av cirka seks måneder (akutt infeksjon). Hos de resterende 80 % utvikler den seg til en kronisk infeksjon. Når det skjer er infeksjonen langvarig og har kommet for å bli.
Behandling er den eneste måten å bekjempe infeksjonen på, og målet med behandlingen er å oppnå en varig virkning på viruset (SVR) – at viruset har trukket seg tilbake og forvunnet for godt. Det skjer når en blodprøve tatt cirka seks måneder etter endt behandling viser at kroppen er fri for virus.

BRUKERORGANISASJON
PÅ RUSFELTET I NORGE

Postboks 1099, 4640 SØGNE
Tlf: 41 30 70 39 | post@prolar.no
Org.nr: 991 925 236

Ønsker du å støtte oss i
arbeidet med å eliminere hepatitt C?
Kontonr. 6315 05 07512

Eller VIPPS til nr : xxx

All rights belongs to © proLAR | Dette er et samarbeidsprosjekt mellom proLAR og LARNett Norge

Pin It on Pinterest

Share This