SYMPTOMER

Hepatitt C er en asymptomatisk sykdom. Det betyr at det er en sykdom som vanligvis ikke gir symptomer. Derfor kalles hepatitt C “den stille epidemien” og er en lumsk og skummel sykdom.

Likevel vil enkelte oppleve noen symptomer. Disse kan f.eks. være:

  • Tretthet
  • Mørk urin
  • Søvnproblemer
  • Depresjon
  • Kvalme, oppkast og tap av appetitt
  • Utslett i huden
  • Vekttap

Vær obs på at du kan være smittet selv om du ikke opplever symptomer. Bruker du sprøyte, illegale rusmidler eller mistenker at du kan ha blitt smittet på andre måter, ikke nøl med å oppsøke lege.

Det skal være gratis å teste seg.

En lege kan ved undersøkelser oppdage også andre små tegn eller symptomer på at du er smittet av hepatitt C. Disse kan være:

  • Forstørret lever
  • Forhøyede levertall
  • Fibrose
Kort fortalt:
Hepatitt C er en sykdom som sjelden gir symptomer, selv om enkelte kjenner noen. Du bør derfor ikke belage deg på å vente til du kjenner symptomer før du går til legen. En bedre måte å vurdere hvorvidt du er smittet eller ei på er derfor å sjekke om du befinner deg i en av risikogruppene eller mistenker at du har vært i kontakt med smittet blod.

BRUKERORGANISASJON
PÅ RUSFELTET I NORGE

Postboks 1099, 4640 SØGNE
Tlf: 41 30 70 39 | post@prolar.no
Org.nr: 991 925 236

Ønsker du å støtte oss i
arbeidet med å eliminere hepatitt C?
Kontonr. 6315 05 07512

Eller VIPPS til nr : xxx

All rights belongs to © proLAR | Dette er et samarbeidsprosjekt mellom proLAR og LARNett Norge

Pin It on Pinterest

Share This